Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Diogenes Reizen is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reigelden (SGR). Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde groepsreizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. SGR controleert jaarlijks de boeken van de reisorganisatoren. Of een reisorganisatie bij SGR is aangesloten, kunt u controleren via www.sgr.nl, klik op Zoeken op deelnemer.