Reisvoorwaarden

Maatwerk

Dát is het uitgangspunt van Diogenes Reizen. Met uw wensen als vertrekpunt maken we voor iedere groep een voorstel op maat. Van bijvoorbeeld een busreis naar Antwerpen tot een vliegreis met volledig excursieprogramma naar Barcelona. Geen enkele reis is hetzelfde. Met kennis van zaken én onze persoonlijke inzet begrijpen we precies wat belangrijk is bij het organiseren van uw reis.

Alarmnummer

Diogenes Reizen is voor groepen die op reis zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar op speciale noodnummers.

ANVR-reizigersvoorwaarden

Ons bedrijf is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. Onze reisovereenkomsten worden onder de ANVR-reizigersvoorwaarden (bij een gekoppeld reisarrangement de GRA-voorwaarden) uitgevoerd. De ANVR-reizigersvoorwaarden kunt u hier lezen. Of een reisorganisatie bij de ANVR is aangesloten, kunt u controleren via www.anvr.nl.

Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk

Ons bedrijf is aangesloten bij SGRZ. De garantie van SGRZ geldt voor haar deelnemers aan opdrachtgevers verkochte reisovereenkomsten, overeenkomsten van vervoer (excl. luchtvervoer), overeenkomsten van verblijf. Dit certificaat geeft uitsluitend recht op uitkering indien ook wordt voldaan aan het gestelde in artikelen 3 en 5 van de garantieregeling. Of een reisorganisatie bij SGRZ is aangesloten, kunt u controleren via www.sgrz.nl.

Calamiteitenfonds

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Meer informatie kunt u nalezen op www.calamiteitenfonds.nl.

Duurzaam Toerisme

Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en op de bestemming rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken en zet zich in voor Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO). ANVR reisorganisaties zijn verplicht om een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen en toe te passen. In dit programma beschrijven reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aan u aangeboden reizen. Ook is een daartoe opgeleide milieucoördinator actief. Wij voldoen aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de ANVR. Duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij een onmisbare schakel. U kunt hierover meer lezen in de ANVR Informatiebrochure en op www.anvr.travel.