Covid-19 - Veel gestelde vragen

Covid-19 Nieuws - Update 15-11-2021

Alle landen binnen Europa hebben inmiddels een gele of groene kleurcode, waardoor het gemakkelijker wordt erheen te reizen. Daarmee heeft Nederland haar reisadviezen aangepast aan de werkwijze van de meeste andere EU-lidstaten het hebben.  Alle mensen  (12 jaar en ouder) die niet volledig gevaccineerd zijn of geen coronaherstelbewijs hebben, moeten vanaf 8 augustus een negatieve test (PCR of Antigeen) kunnen overleggen als ze terugkeren naar Nederland vanuit een geel EU-land of een oranje bestemming. Een rood reisadvies wordt vanaf 27 juli alleen nog gegeven aan landen waar een zorgwekkende nieuwe variant van het virus is die nog niet wijdverspreid is in Nederland.  Op bestemmingen met een geel, en groen reisadvies zal Diogenes Reizen, alle groepsreizen weer aanbieden en reeds geboekte groepsreizen gewoon gaan uitvoeren. 

Reizen naar Oranje bestemmingen: n.a.v. de persconferentie van 14/9 is het voor bij de ANVR aangesloten reisondernemingen ook weer mogelijk reizen uit te voeren naar oranje bestemmingen, uiteraard alleen als zij de reis goed en veilig kunnen verzorgen zonder onmogelijke inreisbeperkingen en als de klant het wil. Als de klant een reis heeft geboekt naar een oranje bestemming (advies op moment van boeking) en de reisonderneming kan op het moment van vertrek de reis (waarbij reisadvies nog steeds oranje is) verantwoord en veilig uitvoeren, staat niets in de weg om de reis naar deze oranje bestemming uit te voeren en is er voor de klant ook geen reden om kosteloos te annuleren. Heeft de klant echter geboekt naar een gele bestemming (moment van boeking) en verandert voor vertrek de bestemming naar oranje, dan heeft de klant in overleg met de reisorganisatie de mogelijkheid om te gaan of om zijn reis om te boeken of kosteloos te annuleren.

De reisverzekeraars hebben hebben per 22 september 2021 besloten om de dekking voor de kortlopende en doorlopende reisverzekering aan te passen; zodat op bestemmingen (veelal buiten de EU) die vanwege corona een oranje reisadvies hebben vanaf 22 september 2021 ook de corona gerelateerde medische kosten vergoed worden. De reguliere medische kosten werden sowieso al vergoed. De aanpassing geldt uiteraard alleen indien de medische kosten zijn meeverzekerd op de polis. Zowel nieuwe als eerder afgesloten reizen en reisverzekeringen vallen vanaf nu onder deze aanpassing. Is de schadedatum 22 september 2021 of later, dan is er dekking.

Op basis van bovenstaande informatie, voorwaarden en contact met de klant zal Diogenes Reizen, ook alle groepsreizen naar veilige oranje reisbestemmingen weer aanbieden en geboekte groepsreizen weer uit te voeren. 

In de FAQ's vind u meer informatie en bij vragen staan wij u graag te woord op telefoonnummer 088-10 30 700.

FAQ's Covid-19 - Wat betekent alles in de praktijk?

Gaan de geboekte reizen vanaf nu weer gewoon door?
Ja, als het reisadvies van uw bestemming op geel, groen en in bepaalde gevallen ook op oranje staat, dan zal Diogenes Reizen de geboekte reizen gaan uitvoeren. Uiteraard gaan we alleen met u op reis als wij er van overtuigd zijn dat het veilig en verantwoord is voor uw gezondheid. Daarom volgen we op luchthavens, treinstations, het wisselpunt, onderweg, op de bestemmingen, in restaurants en accommodaties altijd de procedures en richtlijnen zoals ingesteld voor de specifieke branches en bedrijven door o.a. de Nederlandse overheid, Europese Unie, (lokale en internationale) overheden, gezondheidsinstanties (o.a. RIVM) en brancheorganisaties als de ANVR en Busvervoer Nederland (KNV). Dit zijn veelal de praktische invullingen zijn van de algemeen geldende Europese COVID-richtlijnen, die mede zijn gebaseerd op de adviezen van de WHO. 

Wat is het actuele reisadvies van mijn bestemming?
De Nederlandse overheid houdt op de website www.nederlandwereldwijd.nl alle actuele reisadviezen en protocollen per land cq. bestemming bij. Hier kunt u vinden welke bestemmingen inmiddels weer een positieve (geel of groen) reisadvies hebben. Houdt u er rekening mee dat dit advies ieder moment weer kan veranderen.

Zijn er nieuwe richtlijnen van Nederland voor reizigers die terugkeren van vakantie?
Ja, bij terugkeer naar Nederland gelden er per 8 augustus strengere regels om een nieuwe besmettingspiek te voorkomen. Alle reizigers van 12 jaar en ouder die terugkeren uit een land met een geel, oranje of rood reisadvies, hebben een corona- of vaccinatiebewijs nodig. Dat kan via een volledige vaccinatie die een geldige QR-code geeft in de CoronaCheck-app. Anderen moeten zich in het vakantieland voor de terugreis laten testen. Het gaat om een PCR-test die maximaal 48 uur voor vertrek is afgenomen of om een antigeentest, die maximaal 24 uur voor vertrek naar Nederland is afgenomen. Bij een negatieve test, mag men pas weer terugreizen en Nederland in.

Afschaffing quarantaineplicht reizigers: tijdens de persconferentie op 14/9 heeft de overheid bekend gemaakt dat gevaccineerde reizigers die uit oranje en of rode (zeer hoog risicogebied) naar Nederland komen, vanaf 22 september niet meer in quarantaine hoeven! Let op! voor niet-gevaccineerde reizigers die landen vanuit oranje of rode bestemmingen bij aankomst in Nederland tien dagen in quarantaine moeten, tenzij ze op de vijfde dag negatief testen op het coronavirus. Wie zich niet aan de quarantainemaatregel houdt, riskeert een boete.

Ben ik verzekerd als ik naar oranje bestemmingen reis? En ook voor mogelijke financiële gevolgen van COVID-19?
Over het algemeen verzekerd bent u vanuit uw reguliere ziektekostenverzekering volledig verzekerd voor medische kosten in het buitenland, ook als het om Covid-gerelateerde kosten gaat. De dekking bedraagt over het algemeen maximaal 100% van de in Nederland geldende kosten.

De meeste reisverzekeraars (waaronder Europeesche Verzekeringen die Diogenes Reizen aanbiedt) hebben hebben per 22 september 2021 besloten om de dekking voor de kortlopende en doorlopende reisverzekering aan te passen; zodat op bestemmingen (veelal buiten de EU) die vanwege corona een oranje reisadvies hebben vanaf 22 september 2021 ook de corona gerelateerde medische kosten vergoed worden. De reguliere medische kosten werden sowieso al vergoed. De aanpassing geldt uiteraard alleen indien de medische kosten zijn meeverzekerd op de polis. Zowel nieuwe als eerder afgesloten reizen en reisverzekeringen vallen vanaf nu onder deze aanpassing. Is de schadedatum 22 september 2021 of later, dan is er dekking.

Nieuw! Eventuele extra reis- en verblijfskosten als gevolg van Covid-19 tijdens uw reis ( in geval van positieve test en quarantaine) worden bij reizen vanaf 1 november gedekt door onze partner Europeesche verzekeringen indien er een kortlopende reisverzekering bij hen wordt afgesloten:

 • Extra reis- en verblijfskosten als een verzekerde en eventuele medeverzekerde(n) onverwacht langer op de reisbestemming moet(en) blijven omdat de (lokale) overheid van de reisbestemming hen verplichte quarantaine wegens COVID-19 oplegt. Deze quarantainedekking is helemaal gratis, een verzekerde betaalt hier niets extra’s voor.
 • Dit is mogelijk onder de volgende voorwaarden: 
  De kortlopende reisverzekering wordt afgesloten tussen 1 november en 31 december 2021;
  De vertrekdatum van de reis ligt in de periode van 1 november 2021 en 31 oktober 2022;
  Op het moment van vertrek geldt er op de website nederlandwereldwijd.nl een reisadvies ‘groen/geel’ voor de reisbestemming;
  Voor de reisbestemming geldt nog geen verplichte quarantaine en deze wordt ook niet verwacht;
  Uit de boekingsdocumenten moet duidelijk blijken dat de clausule is afgesloten.

Belangrijk: niet alle reisverzekeringen bieden dekking bij een reis naar een gebied met een oranje reisadvies en het kan zijn dat eventuele aanvullende verzekeringsmodules dan niet of niet volledig gelden. Check altijd vooraf de voorwaarden van jouw reisverzekeraar!

Welke richtlijnen en protocollen gelden er op mijn bestemming?
Voor meer actuele detailinformatie m.b.t. de geldende richtlijnen en protocollen op specifieke bestemmingen heeft de ANWB een handige ‘Vakantie Reiswijzer’ opgesteld. Houdt u er rekening mee dat deze richtlijnen ieder moment weer kunnen veranderen.

Wat zijn de toegangseisen in Europa voor reizigers uit Nederland?
De meeste Europese landen stellen onderstaande eisen om in te reizen:

 • Een bewijs van volledige vaccinatie - OF
 • Een negatief testresultaat, dit kan afhankelijk van de bestemming een antigeen-test (niet ouder dan 48 uur) of een PCR-test (niet ouder dan 72 uur) zijn - OF
 • Een herstelbewijs dat men in de afgelopen 180 dagen genezen is van Corona
 • Voor bepaalde landen cq. bestemmingen is het, naast een van bovenstaande bewijzen, nog verplicht om vooraf een (online) registratieformulier in te vullen.
 • NB. Bovenstaande zaken zijn o.b.v. reisadvies kleurcodes aan verandering onderhevig. In de reispapieren zullen we de toelatingseisen die op dat moment (nog) van toepassing zijn vermelden.
 • Om bovenstaande bewijs te genereren heeft men binnen de EU (en Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein) afgesproken gebruik te maken van een Digitaal Corona Certificaat (DCC) via de CoronaCheck-app.

Wanneer ben je volledig gevaccineerd?
Nederland beschouwt iemand als volledig gevaccineerd als hij of zij twee prikken met Pfizer, Moderna of AstraZeneca heeft gehad, of één prik van Janssen. Daarbij houdt Nederland geen wachttijd aan, voor diverse bestemmingen geldt echter dat men pas als volledig gevaccineerd wordt beschouwd 14 dagen na de laatste vaccinatie. Controleer dit zelf goed op www.nederlandwereldwijd.nl.

Wanneer kan ik een vaccinatiebewijs genereren?
Direct na de registratie van de tweede vaccinatie met Pfizer, Moderna of AstraZeneca of de prik met Janssen kunnen mensen hun vaccinatiebewijs (online) genereren. Mensen die al eerder corona hebben gehad worden na hun eerste prik ook beschouwd als volledig gevaccineerd en kunnen dus na de registratie van de eerste prik een vaccinatiebewijs genereren.

Hoe werkt de Corona Check App en het Digitaal Corona Certificaat?
Vanaf 24 juni zijn uw vaccinatiebewijzen beschikbaar in de CoronaCheck-app. Het vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app  fungeert als Digitaal Corona Certificaat om mee te reizen binnen de EU, Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein (UK is uitgesloten). Op basis van een volledige vaccinatie of een negatieve testuitslag maakt de CoronaCheck-app een QR-code aan. Deze QR-code kan gescand worden met de app CoronaCheck Scanner. Als het coronatoegangsbewijs correct is, komt er een groen vinkje in beeld waarmee de toegang tot andere landen gegeven wordt. Vanaf 1 juli zullen mensen die in het afgelopen halfjaar corona hebben gehad ook een herstelbewijs kunnen genereren in de app. Dat gaat op basis van een positieve coronatest.

Om een vaccinatiebewijs te genereren, moeten u inloggen met uw DigiD in de CoronaCheck-app. De CoronaCheck-app maakt vervolgens een koppeling met het registratiesysteem van het RIVM, het CIMS. Daarin leggen GGD, huisartsen, ziekenhuizen en instellingen de gezette prikken vast. Bij het overgrote deel van de prikken is dat ook al gebeurd. De CoronaCheck-app koppelt daarnaast ook direct met het registratiesysteem van de GGD. Daardoor kan de CoronaCheck-app bij ruim 90% van de gezette vaccinaties ook automatisch een vaccinatiebewijs genereren. Mensen die hun vaccinatie nog niet terugvinden in de CoronaCheck-app kunnen het beste contact opnemen met de huisarts of instelling die hen heeft gevaccineerd. Vanaf 1 juli kunnen zij handmatig een vaccinatiebewijs genereren met behulp van een speciaal webportaal voor artsen.

De QR-code in de CoronaCheck-app kent een binnenlandse en een internationale variant. De binnenlandse code geeft bij het scannen niet weer of het groene vinkje tot stand is gekomen door vaccinatie of testen. De internationale variant laat wel meer gegevens zien. Dat is om tegemoet te kunnen komen aan de verscheidenheid aan inreis-regels die sommige Europese landen hanteren.

Vanaf 1 juli is de CoronaCheck-app in te zetten voor reizen binnen Europa. https://coronacheck.nl/nl/

Veel gestelde vragen en antwoorden over de coronacheck vindt u hier https://coronacheck.nl/nl/faq

Geldt het 'Gele boekje' boekje als Vaccinatiebewijs?
In veel landen wordt het Nederlandse gele vaccinatieboekje geaccepteerd als vaccinatiebewijs. Op www.nederlandwereldwijd.nl staat per land aangegeven, wanneer men dit boekje accepteert (rubriek Coronavirus - onder het landkaartje) .

Ik heb geen smartphone, kan ik het bewijs ook uitprinten?
Ook zonder smartphone kunt u een bewijs krijgen. Print uw bewijs uit via www.coronacheck.nl/print.

Waar moet ik de komende periode, qua Covid-maatregelen, nog meer rekening mee houden als ik op reis ga?
De exacte maatregelen verschillen per bestemming en wijzigen doorlopend, het is dan ook niet te voorspellen hoe de exacte richtlijnen op uw reisbestemming eruit zullen zien ten tijde van uw geboekte reis. Het moge duidelijk zijn dat maatregelen als een vaccinatiebewijs en/of PCR-testen, afstandsregels en een mondkapjesplicht in bepaalde situaties, locaties en bestemmingen nog van toepassing zullen blijven in veel landen, hier dient u dus rekening mee te houden. Wij doen ons uiterste best om het reisprogramma uit te voeren zoals in de reisovereenkomst beschreven. Het kan echter gebeuren dat dit door de lokale richtlijnen niet exact mogelijk is en wij programma-onderdelen anders moeten indelen, verschuiven of wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er voor bepaalde bezienswaardigheden of restaurants nog restricties gelden voor het maximum aantal personen dat tegelijkertijd naar binnen mag of dat men aanvullende eisen stelt als een Coronabewijs QR-code. Wij streven er altijd naar het programma toch passend te maken binnen eventuele restricties of een alternatief te bieden. In het geval van (grote) wijzigingen nemen we uiteraard altijd contact met u op. De richtlijnen van de Nederlandse en lokale overheden zijn altijd leidend en we vragen dan ook uw begrip hiervoor.

Het reisadvies van het land waar ik heen ga staat op oranje of rood. Wat nu?
Indien het officiële reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op 14 dagen voor aanvang is van uw reis nog steeds Rood is, dan wordt de reis door Diogenes Reizen geannuleerd! Wij zullen dan vervolgens, indien u dit wenst, samen met u proberen de reis om te boeken naar een latere datum. Is dit geen optie, dan ontvangt u bij reizen met vertrek na 31/03/21 uw geld terug middels onze ‘Geld-terug-garantie’. Zo kunt u met een gerust hart uw reis (om)boeken. Kijk voor de exacte voorwaarden en het garantie-pakket hier.

Let op bij Oranje reisadvies zijn er twee mogelijke situaties! N.a.v. de persconferentie van 14/9 is het voor bij de ANVR aangesloten reisondernemingen ook weer mogelijk reizen uit te voeren naar oranje bestemmingen, uiteraard alleen als zij de reis goed en veilig kunnen verzorgen zonder onmogelijke inreisbeperkingen en als de klant het wil. Op basis van onderstaande voorwaarden en contact met de klant zal Diogenes Reizen dus ook weer groepsreizen naar oranje reisbestemmingen gaan uitvoeren. Als u een reis heeft geboekt naar een oranje bestemming (advies op moment van boeking) en Diogenes Reizen kan op het moment van vertrek de reis (waarbij reisadvies nog steeds oranje is) verantwoord en veilig uitvoeren, zullen wij de de reis naar deze oranje bestemming uitvoeren en is er voor u geen reden om kosteloos te kunnen annuleren. Heeft u echter geboekt naar een gele bestemming (moment van boeking) en verandert voor vertrek de bestemming naar oranje, dan heeft u in overleg met de reisorganisatie de mogelijkheid om te gaan of om de reis om te boeken of om kosteloos te annuleren middels onze ‘Geld-terug-garantie’.

Mijn vakantie gaat door, maar ik wil niet meer op reis. Mag ik kosteloos annuleren?
Nee, afhankelijk hoe ver u zich voor vertrek bevindt en het soort reis, zijn er in dit geval annuleringsvoorwaarden en kosten van toepassing. Deze staan staan vermeld op uw reisovereenkomst. Uiteraard zullen we ons uiterste best doen om in gesprek met onze leveranciers te kijken of ze openstaan om kosteloos om te boeken naar een later tijdstip. Ervaring leert echter dat nu de situatie weer normaliseert, leveranciers de annuleringsvoorwaarden ook weer strikter hanteren.

Wat gebeurt er als ik op reis ben en het reisadvies van de bestemming wordt aangepast naar rood?
Hiervoor hebben wij de 'repatriëringsgarantie'. Wij zorgen er altijd voor dat u weer veilig thuis komt. De veiligheid van onze reizigers is onze hoogste prioriteit. Als u een pakketreis per bus, trein of vliegtuig bij ons boekt, bent u dus automatisch gedekt door onze repatriëringsgarantie. Of het nu gaat om een pandemie, natuurramp of andere calamiteit, u bent er van verzekerd dat Diogenes Reizen u weer veilig naar huis brengt. Mocht het reisadvies tijdens uw reis van positief naar negatief wijzigen, dan zorgen wij (in overleg met u) voor een veilige terugreis. Hoe werkt het? We bespreken samen met u de aanpak op basis van de beschikbare informatie en de situatie op uw bestemming. Wanneer een onmiddellijke terugkeer de beste optie is, regelen we dat. Wij raden u tevens aan een Allrisk annuleringsverzekering en reisverzekering af te sluiten als u ook niet COVID-gerelateerde omstandigheden (voor vertrek en tijdens uw reis), gedekt wilt hebben. Zo kunt u volledig zorgeloos op reis.

Wat zijn de maatregelen van het vervoer?
Omdat zowel bij het reizen per vliegtuig, per bus en per trein het niet altijd mogelijk is de 1,5 meter afstand te handhaven zijn door er door de vervoerders aanvullende maatregelen getroffen. Deze maatregelen zijn gestoeld op de gezondheidsrichtlijnen die, vandaag de dag, al bijna normaal zijn zoals o.a. het gebruik van mondkapjes, hygiëne-maatregelen, afstand houden waar het kan en verder goede afspraken met elkaar maken. Hieronder vindt u de belangrijkste zaken voor u als vakantieganger op een rij.

Reizen per touringcar

 • Er geldt een mondkapjesplicht in de touringcar.
 • Een vaccinatiebewijs of bewijs van een negatieve Coronatest (met voorwaarden) kan een vereiste zijn van uw eventuele bestemming
 • Een vooraf ingevulde en ondertekende gezondheidsverklaring (per land anders, online of schriftelijk) kan verplicht zijn.
 • Stap niet in de bus wanneer u COVID-19 klachten cq. ziektesymptomen heeft.
 • Alle passagiers worden verzocht zo veel mogelijk te blijven zitten, en het toilet van de touringcar blijft gesloten behoudens bij noodgevallen.
 • Voor touringcars zijn nieuwe verscherpte procedures opgesteld m.b.t. de ventilatie van de bus, reiniging van airconditioning, vervanging van luchtfilters en de dagelijkse reiniging van de bus.
 • Houd u aan de regels. De chauffeur bepaalt wat mag en wat niet mag. Houdt een passagier zich niet aan de richtlijnen, dan kan de chauffeur deze de toegang ontzeggen.

 Reizen per vliegtuig

 • Er geldt een mondkapjesplicht op de luchthaven en in het vliegtuig
 • Ga niet naar de luchthaven wanneer u COVID-19 klachten cq. ziektesymptomen heeft.
 • Een vaccinatiebewijs of bewijs van een negatieve Coronatest (met voorwaarden m.b.t. tot het type en de datum van afname) kan een vereiste zijn van uw eventuele bestemming
 • Een sneltest op de luchthaven kan verplicht zijn op zowel de heen- als terugreis
 • Een vooraf ingevulde en ondertekende gezondheidsverklaring is veelal verplicht (per land gelden andere verklaringen, die veelal online ingevuld dienen te worden).
 • Op luchthaven(s) kunnen er (eventueel steeksproefsgewijs) gezondheidschecks plaatsvinden
 • Luchtkwaliteit: de lucht aan boord wordt continu ververst. De moderne HEPA-luchtfilters aan boord van vliegtuigen maken de lucht vrij van ziekteverwekkers. De combinatie van goede ventilatie, luchtfilters en de droge lucht beperkt het risico op verspreiding van het virus. Passagiers kunnen er zeker van zijn dat gefilterde lucht in vliegtuigen veiliger en schoner is dan de lucht die we op de grond inademen.
 • Er wordt extra aandacht besteed aan de hygiëne in de vliegtuigen. Na iedere vlucht worden de vliegtuigen extra grondig schoon gemaakt en er worden extra hygiënemaatregelen genomen aan boord.
 • Per luchtvaartmaatschappij en/of luchthaven kunnen richtlijnen en protocollen verschillen. Eventuele bijzonderheden zullen we in uw reisbescheiden vermelden.

 Reizen per trein

 • Er geldt een mondkapjesplicht op de stations en in de trein.
 • Houd voldoende afstand bij het in- en uitstappen
 • Ga niet naar het station en stap niet in de trein wanneer u COVID-19 klachten cq. ziektesymptomen heeft.
 • Een vooraf ingevulde en ondertekende (online) gezondheidsverklaring kan voor sommige landen verplicht zijn.
 • Een vaccinatiebewijs of bewijs van een negatieve Coronatest (met voorwaarden m.b.t. tot het type en de datum van afname) kan een vereiste zijn van uw eventuele bestemming.
 • In de restauratie aan boord van (bv. ICE en IC Berlijn treinen) is uitsluitend "take away" catering aanwezig. 
 • Alle internationale treinen worden bij ieder begin/eindpunt en ’s nachts volledig gereinigd. Daarnaast worden de reizigersruimten, balkons en toiletten extra gedesinfecteerd.
 • Per (internationale) vervoerder kunnen richtlijnen en protocollen verschillen. Eventuele bijzonderheden zullen we in uw reisbescheiden vermelden.